Lagmans skola

Latest announcements

Anmälan om specialdiet/Ilmoitus erityisruokavaliosta/Notification of special diet 05.08.2021

Read the whole announcement

Broarbetet längs Kållbyvägen påverkar lättrafiken - omväg för skolelever/ Kolpintien siltatyömaan vaikutukset kevyeen liikenteeseen - kiertotie koululaisille 22.04.2021

Read the whole announcement

Till vårdnadshavarna för elever i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo 01.02.2021

Covid-19 fallen ökar igen och vårt område befinner sig i coronavirusets spridningsfas, den värsta av de tre faserna. För att kunna bryta smittkedjorna är det viktigt att vi så fort som möjligt får kännedom om nya fall. Det är därför viktigt att man snabbt tar kontakt för coronatest även vid lindriga symptom som hosta, snuva, halsont eller feber. Det här gäller även för barn i skolåldern. Även om man stannar hemma vid symptom och de snabbt går över finns det en risk att man har smittat andra innan man själv blev sjuk. Vi vill också påminna om att det är viktigt att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och att använda munskydd enligt rekommendationerna. Barn och unga kan delta i fritids- och hobbyverksamhet då man beaktar gällande rekommendationer om minskade gruppstorlekar och vikten av att hålla avstånd. Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333 Nykarleby telefonrådgivning tfn 06 768 2701 Smittskyddsteamet vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Barnavårdsföreningens verksamhet under undantagstillståndet 2020 14.04.2020

Read the whole announcement

Samtalsstöd via telefon för barn, unga och vuxna 01.04.2020

Read the whole announcement

Older announcements

Only public announcements are shown above. You may see more announcements after logging in.

Wilma 2.32.24 © 2000-2021 Visma