Skolans kontaktuppgifter (bestående notis)

Kontaktuppgifter och telefonnumror hittas på staden Jakobstads hemsida och skolans egen hemsida (länk nedan)


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille